Micro Tools

8 products

Drake Micro Tools

Drake Micro Tool<br>#11 Gouge
Buy
Drake Micro Tool
#11 Gouge
$18.00
Drake Micro Tool<br>#6 Gouge
Buy
Drake Micro Tool
#6 Gouge
$18.00
Drake Micro Tool<br>#9 Gouge
Buy
Drake Micro Tool
#9 Gouge
$18.00
Drake Micro Tool<br>Chisel
Buy
Drake Micro Tool
Chisel
$18.00
Drake Micro Tool<br>Dog Leg Spade
Buy
Drake Micro Tool
Dog Leg Spade
$20.00
Drake Micro Tool<br>Knife
Buy
Drake Micro Tool
Knife
$18.00
Drake Micro Tool<br>Skew
Buy
Drake Micro Tool
Skew
$18.00
Drake Micro Tool<br>V-Tool
Buy
Drake Micro Tool
V-Tool
$18.00